Pracovní zkušenosti

2018 - dnes: Soukromá praxe v Kyjově
2019 - 2022: Fyzioterapeut mládeže FC Zbrojovka Brno
2016 - 2019: Rehabilitace Bitnar, Kladno
2014 - 2018: GeRI, Praha
2014 - 2016: Člen fyzioterapeutického týmu HC Slavia Praha
2012 - 2014: Santé, Praha
2011 - 2012: Physiocenter, Kroměříž
2009 - 2010: Rehabilitační oddělení nemocnice Břeclav

Vzdělání

2009 – 2011: Magisterský studijní program fyzioterapie FTK UP v Olomouci
2006 – 2009: Bakalářský studijní program fyzioterapie FTK UP v Olomouci

Další vzdělání

Vyšetření a terapie stabilizačního systému páteře
Kurz „A“ Vojtovy metody reflexní lokomoce
Senzomotorická stimulace
Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
Problematika funkčních poruch temporomandibulárního (čelistního) kloubu
Kinesio taping ve fyzioterapii
Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody  „pohybem k sebeuvědomění“
Viscerosomatické vztahy – využití v klinické praxi
Terapie gastroezofageálního refluxu a jiných poruch jicnu
Využití lymfologie v regeneraci
Komplexní přístup v terapii trigger points – globální reciproční inhibice
Komplexní terapie pletence ramenního
Myofascial manipulation – Stecco, level I.