FYZIOTERAPIE

Pozitivní Ovlivnění

• Bolest v pohybovém aparátu (bolest dolní části zad, hrudní a krční páteře, bolesti hlavy, nosných kloubů dolních končetin, bolesti v oblasti pletence ramenního)

• Poúrazové a pooperační stavy

• Skoliózy, vadné držení těla

• Degenerativní (artrotické) stavy – kompenzace

• Neurologická onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách, parézy periferních nervů, útlakové nervové syndromy…)

• Funkční ženská sterilita

• Funkční poruchy temporomandibulárního (čelistního) kloubu – bolest (bez zjištění stomatologické příčiny), zvukové fenomény, omezená pohyblivost dolní čelisti

• Viscerosomatických vztahů (např. v důsledku srůstů a jizev v oblasti břicha, dysmotility střev)

• Funkční poruchy jícnu – refluxní potíže

• Přetížení v důsledku jednostranné sportovní aktivity

• Diagnostika a terapie poruch funkce pohybového systému

• Využívání moderních metod vycházejících především z neurofyziologie a biomechaniky.

• Cílené ovlivnění funkce ostatních systémů – pohybový systém prochází napříč všemi tělesnými systémy (např. dýchací, lymfatický, zažívací…)

• Sestavení programu zaměřeného na odstranění příčiny potíží a eliminaci jejich následků. Počínající zdravotní problémy jsou často důsledkem dříve prodělaných traumat a nemocí, vývojových poruch, nevhodných pracovních návyků, životosprávy, stresu či neadekvátního sportovního zatížení…

Postupy

• Komplexní vyšetření pohybového systému

• Měkké a mobilizační techniky (ošetření svalů, fascií, kloubů, závěsného aparátu vnitřních orgánů)

• Aktivace nervo-svalového systému – zlepšení postury, úprava pohybových stereotypů

• Senzomotorická stimulace – využití pružných tahů, labilních ploch, gymnastických míčů

• Cvičení ve vývojových polohách, aplikace principů reflexní lokomoce dle Vojty

• Vědomá korekce držení těla a vedení pohybu

REGENERAČNÍ A REKONDIČNÍ SLUŽBY

• Preskripce pohybové zátěže – intervalové nebo kruhové tréninky

• Kompenzační prvky pro sportovce

• Aplikace kinesiotapingu – zmírnění bolesti, redukce zánětu, ovlivnění napětí měkkých tkání, podpora kloubního aparátu při pohybu

 

KONZULTACE

• Optimalizace ergonomie práce

• Poradenství v oblasti zdravotních aspektů pohybové aktivity