Pozitivní ovlivnění

• Bolesti v pohybovém aparátu (bolesti dolní části zad, hrudní a krční páteře, bolesti hlavy, nosných kloubů dolních končetin, bolesti v oblasti pletence ramenního)

• Poúrazových a pooperačních stavů

• Skolióz, vadného držení těla

• Degenerativních (artrotických) stavů – kompenzace

• Neurologických onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách, parézy periferních nervů, útlakové nervové syndromy…)

• Funkční ženské sterility

• Funkčních poruch temporomandibulárního (čelistního) kloubu – bolest (bez zjištění stomatologické příčiny), zvukových fenoménů, omezená pohyblivosti dolní čelisti

• Viscerosomatických vztahů (např. v důsledku srůstů a jizev v oblasti břicha, dysmotility střev)

• Funkčních poruch jícnu – refluxní potíže

• Přetížení v důsledku jednostranné sportovní aktivity

Fyzioterapie

• Diagnostika a terapie poruch funkce pohybového systému

• Využívání moderních metod vycházejících především z neurofyziologie a biomechaniky.

• Cílené ovlivnění funkce ostatních systémů – pohybový systém prochází napříč všemi tělesnými systémy (např. dýchací, lymfatický, zažívací…)

• Sestavení programu zaměřeného na odstranění příčiny potíží a eliminaci jejich následků. Počínající zdravotní problémy jsou často důsledkem dříve prodělaných traumat a nemocí, vývojových poruch, nevhodných pracovních návyků, životosprávy, stresu či neadekvátního sportovního zatížení…

Postupy

• Komplexní vyšetření pohybového systému

• Měkké a mobilizační techniky (ošetření svalů, fascií, kloubů, závěsného aparátu vnitřních orgánů)

• Aktivace nervo-svalového systému – zlepšení postury, úprava pohybových stereotypů

• Senzomotorická stimulace – využití pružných tahů, labilních ploch, gymnastických míčů

• Cvičení ve vývojových polohách, aplikace principů reflexní lokomoce dle Vojty

• Vědomá korekce držení těla a vedení pohybu