Nabízím odborné služby při řešení bolestivých stavů a dalších obtíží spojených s poruchami funkce pohybového aparátu

FYZIOTERAPIE

REGENERACE REKONDICE

PORADENSTVí

- Diagnostika a terapie poruch funkce pohybového systému
- Programy zaměřené na odstranění příčin potíží a eliminaci následků
- Preskripce pohybové zátěže
- Kompenzační prvky pro sportovce
- Zdravotní aspekty pohybové aktivity
- Optimalizace ergonomie práce
Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven